• Home
 • Informatie
 • Weekverslagen
 • Film
 • Foto's
 • Projecten
 • Vers van de Visser
 • Combi puls 1
 • Combi puls 2
 • Met dank aan
 • Combi puls 1

  Projectdoelstelling is om een economisch rendabel pulstuig te ontwikkelen geschikt voor multi-purpose-visserij eurokotters actief in de Voordelta (en andere toekomstige natuurbeschermingsgebieden). De installatie aan boord moet zowel pulsvisserij op garnalen als platvis mogelijk maken.

  Met het project wordt beoogd aan te tonen dat investeringen in de pulsvisserij economisch en ecologisch verantwoord is , en technisch mogelijk voor visserijbedrijven die afhankelijk zijn van de uitoefening van een gemengde visserij. De opgedane kennis wordt gedeeld met de visserijgemeenschap via de vissersvereniging ZuidWest, de Kenniskring garnalen en de Stichting Verduurzaming Garnalenvisserij. Het samenwerkingsverband wil investeren in de ontwikkeling van een pulsinstallatie geschikt voor de garnalenvisserij, en het mogelijk maken dat met dezelfde installatie aan boord ook pulsvisserij op tong mogelijk is. De ontwikkeling is gebaseerd op de door Delmeco (voorheen Verburg Holland) ontwikkelde technologie voor de pulsvisserij.

  Onderstaand vindt u een document met betrekking tot het project.

  Informatieplaquette TH10
  Informatieplaquette TH10

  Europees Visserijfonds:
  investeren in duurzame visserij

  Dit project is geselecteerd in het kader van het Nederlands Operationeel programma "Perspectief voor een duurzame visserij” dat wordt medegefinancierd door het EVF