• Home
 • Informatie
 • Weekverslagen
 • Film
 • Foto's
 • Projecten
 • Vers van de Visser
 • Combi puls 1
 • Combi puls 2
 • Met dank aan
 • Combi puls 2

  Aanleiding
  De visserij op grijze garnalen (Crangon Crangon) is een traditionele visserij in de kustzone van Zeeland en Zuid-Holland, inclusief de Voordelta. De ‘Stellendamse’ garnaal is een delicatesse uit de Voordelta regio. De garnalen visserij staat voor een uitdaging om zich te vernieuwen. Door de aanwijzing van de Voordelta als bodembeschermingsgebied, en de vlakte van Raan als Natura2000-gebied neemt de maatschappelijke druk toe om bodemberoerende visserij te verminderen dan wel niet meer toe te staan. Het Vibeg-akkoord voor visserijbeperking (nog af te sluiten) bevat maatregelen die leiden tot een sluiting van 25 procent van de kustzone voor de traditionele garnalenvisserij en 45 procent voor traditionele boomkorvisserij. Pulsvisserij echter zal in delen hiervan wel toegestaan zijn. De eurokottervloot met een maximaal motorvermogen tot 300 pk is sterk afhankelijk van de visserij in deze gebieden. Voor zowel de garnalenvisserij (periode september-januari) maar ook voor de platvisvisserij (periode april-augustus). Met de eurokotters worden vaak meerdere visserijtechnieken beoefend: boomkor-, twinrig-, singlerig- en garnalenvisserij. Doordat de visserijbedrijven de verschillende technieken slechts beperkte periodes per jaar toepassen is een investering slechts rendabel als deze het wisselen van visserijtechniek met een minimum aan inspanningen mogelijk maakt. Daarnaast is de ruimte aan boord vaak beperkt. De pulstechniek is in eerste instantie met name ontwikkeld voor de visserij op tong. Onderzoek door het ILVO heeft inmiddels aangetoond dat de pulstechniek ook geschikt is voor de garnalenvisserij. Op een drietal schepen wordt de door ILVO/Marelec ontwikkelde pulstechniek al toegepast. Echter niet gekoppeld aan een van de pulssystemen die ook voor de platvisvisserij geschikt zijn. In de afgelopen twee jaar heeft Zeevisserijbedrijf Baaij in samenwerking met DFT geprobeerd een combi-puls te ontwikkelen. Dit project is helaas onvoldoende geslaagd. De firma Baaij zag uiteindelijk geen mogelijkheden meer om een vanuit bedrijfseconomisch perspectief een garnalenpulssysteem te ontwikkelen gebaseerd op de technologie van Delmeco. Zij zien meer mogelijkheden in een combinatie van het Marelec-systeem in combinatie met het Hfk-pulsysteem. De uitvoering van de vistuigen hiervan is veel lichter en goedkoper. Een innovatie die de sterk bodemberoerende visserijtechnieken vervangt en meerdere visserijen ondersteunt, is wenselijk om het economisch perspectief voor de gemengde visserijbedrijven te verbeteren. Het levert daarnaast een bijdrage aan een blijvende verduurzaming van de garnalen- en platvisvisserij. Medegebruik van de Voordelta op een verantwoorde wijze, met behoud van natuurwaarden komt met de beoogde innovatie dichterbij

  Hoofddoel van het project
  Het ontwikkelen van een economisch en ecologisch rendabele pulstechniek die bruikbaar is voor zowel de garnalenvisserij als de platvisvisserij (CombiPuls). In het project worden de techniek van Marelec/ILVO gecombineerd met het systeem van Hfk. Bovendien zal de installatie aan boord de visserij op platvis moeten blijven ondersteunen. Voor beide visserijen zijn verschillende pulsfrequenties nodig. Het systeem van Hfk heeft zich inmiddels bewezen voor de pulsvisserij op platvis maar nog niet voor garnalenvisserij. De combinatie met de strengen/modules van het marlec-systeem is nieuw en uniek. Het ILVO brengt haar kennis en kunde op dit gebied in, en zal in het project door middel van onderwateropnames en analyse van de vangstgegevens rapporteren over de ecologische effecten. Het Zeevisserijbedrijf Baaij is op dit moment een van de vier bedrijven die met de puls op garnalen mogen vissen. Het aantonen van een werkend systeem en de economische haalbaarheid van een dergelijke investering aantonen is van groot belang voor het draagvlak voor de pulsvisserij in de Voordelta (en de kustzone).

  In de land- en tuinbouw is in juni 2011 een initiatief Vers van de kweker gestart. Producten worden via internet rechtstreeks van de producent door de consument besteld en geleverd. Vers van de kweker is vervolgens in gesprek gegaan om aan de versproducten vanuit de tuinbouw verse vis om een zelfde wijze te gaan leveren. In opdracht van Innovatienetwerk Groene ruimten is vervolgens een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat momenteel verschillende distributiekanalen mogelijk zijn. De twee kansrijkste lijken te zijn:

 • De directe stroom is van visser naar consument.
 • De indirecte stroom is van visser, via afslag/verwerker naar consument.
 • Met het initiatief Vers van de visser wil het samenwerkingsverband de lijnen tussen consument en producent verkorten, en de kwaliteit van het lokale product zelf direct onder de aandacht brengen.

  De pulsvisserij op garnalen: vergelijking met een klassiek vaartuig
  De pulsvisserij op garnalen: vergelijking met een klassiek vaartuig
  Eindverslag DOV Combi Puls 2
  Eindverslag DOV Combi Puls 2
  Combi Puls 2 Informatie Plaquette TH10
  Combi Puls 2 Informatie Plaquette TH10

  Europees Visserijfonds:
  investeren in duurzame visserij

  Dit project is geselecteerd in het kader van het Nederlands Operationeel programma "Perspectief voor een duurzame visserij” dat wordt medegefinancierd door het EVF