• Home
 • Informatie
 • Weekverslagen
 • Film
 • Foto's
 • Projecten
 • Vers van de Visser
 • Combi puls 1
 • Combi puls 2
 • Met dank aan
 • Vers van de Visser

  Aanleiding voor het project
  In de afgelopen jaren is een verschuiving waarneembaar in consumentengedrag. De vraag naar lokale producten neemt toe. De consument hecht volgens recent onderzoek zelfs meer waarde aan lokale producten dan aan duurzame producten. Tegelijkertijd is ook een ontwikkeling gaande waarbij de consument ook via internet een breed assortiment aan versproducten wil kunnen verkrijgen. Verder blijkt dat de consument geen goed beeld hebben van de Noordzee en de Noordzeevis. De vis is van hoge kwaliteit, en de visserij kampt met afnemende visconsumptie in Nederland.

  De ondernemer wordt geconfronteerd met minder vraag, prijsdruk vanuit de handel, en maatschappelijke druk om verantwoorden te vissen. Door met Versvan de visser een merk neer te zetten voor lokaal-gevangen vis, en vrijwel direct aan de consument te leveren ontstaat een kortere transparante keten, en ontstaat meer inzicht in de vraag en consumentenbehoefte.

  In de land- en tuinbouw is in juni 2011 een initiatief Vers van de kweker gestart. Producten worden via internet rechtstreeks van de producent door de consument besteld en geleverd. Vers van de kweker is vervolgens in gesprek gegaan om aan de versproducten vanuit de tuinbouw verse vis om een zelfde wijze te gaan leveren. In opdracht van Innovatienetwerk Groene ruimten is vervolgens een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat momenteel verschillende distributiekanalen mogelijk zijn. De twee kansrijkste lijken te zijn:

 • De directe stroom is van visser naar consument.
 • De indirecte stroom is van visser, via afslag/verwerker naar consument.
 • Met het initiatief Vers van de visser wil het samenwerkingsverband de lijnen tussen consument en producent verkorten, en de kwaliteit van het lokale product zelf direct onder de aandacht brengen.

  Onderstaand vindt u 3 documenten met betrekking tot het project.

  Belangrijkste resultaten enquête VersvandeVisser
  Belangrijkste resultaten enquête VersvandeVisser
  Eindverslag VersvandeVisser
  Eindverslag VersvandeVisser
  Presentatie VersvandeVisser
  Presentatie VersvandeVisser

  Europees Visserijfonds:
  investeren in duurzame visserij

  Dit project is geselecteerd in het kader van het Nederlands Operationeel programma "Perspectief voor een duurzame visserij” dat wordt medegefinancierd door het EVF